Hem
Familjekrafts Mål!
Familjekrafts Fördelar!
Kontakt
Länkar

  

 •  Stärka de vuxna i föräldrarollen.

   

 •  Stärka självkänsla och identitet hos förälder och/eller barn/ungdom.

   

 •  Hjälpa familjen att förändra ett destruktivt samspel i en konstruktiv riktning.

   

 •  Hjälpa familjen att hitta fungerande vardagsrutiner.

   

 •  Hjälpa barn och ungdomar till en fungerande skolgång, praktik fritidsintressen eller i ett eget boende.

   

 •  I de fall där socialtjänsten bedömer att barn/ungdomar inte kan helt eller delvis bo kvar i sin hemmiljö
   kan vi finnas med för att motivera familjen till  en utflyttning till familjehem eller finnas med i processer
   där barn/ungdomar återkommer till familjen från kortare eller längre placeringar.
   

   


  Sidan uppdaterades 2011-01-17