Hem
Familjekrafts Mål!
Familjekrafts Fördelar!
Kontakt
Länkar

  

 •  Familjekraft arbetar praktiskt pedagogiskt hemma hos familjer med olika behandlings och
   förändringsinriktade metoder som anpassas till varje individ eller familjs behov.

   

 •  Familjekraft arbetar som kvalificerade kontaktpersoner till tex. ungdomar som behöver stöd i
   eget boende , stöd för att ha en fungerande skolgång/praktik, fritidssysselsättning etc.

   

 •  Familjekraft har flexibla arbetstider och hög tillgänglighetsgrad för familjerna.

   

 •  Familjekraft arbetar både med familjernas professionella och egna nätverk.

   

 •  Familjekraft arbetar med de mål som socialtjänsten och familjen tillsammans satt upp.

   

 •  Familjekraft kan erbjuda kompletta familjeutredningar till socialtjänstens barnavårdsutredningar
   (kap. 11§2) bestående av barnets situation och föräldrarnas omsorgskompetens. 

   

 •  Familjekraft arbetar nära i samarbete med socialtjänsten med täta uppföljningar till vilka
   vi tillhandahåller skrivna rapporter.   


  Sidan uppdaterades 2011-01-17